Ochrana osobních údajů

Oznámení – ochrana osobních údajů

ÚČINNOST: 25. května 2018

Obsahem tohoto oznámení (dále jen „Oznámení“) je sdělení, jak společnos https://bstincontri.it/ t Aramark (dále jen „Společnost“, „my“ a „naše“) shromažďuje, užívá a sdílí (dále je společně „užívá“) vaše osobní údaje.

DŮLEŽITÉ INFORMACE

Kdo je společnost Aramark? Pro účely tohoto Oznámení se společností Aramark rozumí společnost ze skupiny Aramark, která provozuje stránky, na kterých se právě nacházíte. Podrobnosti jsou uvedeny v sekci Kontakty níže.

Kdy toto Oznámení platí? Toto oznámení se vztahuje na osobní údaje, které užíváme v souvislosti s našimi evropskými webovými stránkami uvedenými v sekci Kontakty níže a dalšími webovými stránkami nebo umístěním, na kterém je toto Oznámení zveřejněno nebo kde je uveden odkaz na něj,lightning link slots free online pokud není uvedeno jinak (každé takové umístění je dále uváděno jako „Webové stránky”).

Jak budete mé osobní údaje užívat? Vaše osobní údaje užíváme pouze tak, jak je uvedeno v tomto Oznámení, a pouze tehdy, máme-li k tomu právní titul. Podrobné informace naleznete v části Právní informace níže.

Sdílíte mé osobní údaje s dalšími subjekty? Vaše osobní údaje neprodáváme ani je s nikým nesdílíme, s výjimkami, které jsou uvedeny v tomto Oznámení. Podrobnosti jsou uvedeny v sekci Sdílení osobních údajů níže.

Kam budou mé osobní údaje převedeny? Aramark je součástí globální skupiny společností s pobočkami a poskytovateli služeb v rámci Evropského hospodářského prostoru (EHP) i mimo něj. Jako takoví můžeme předávat vaše osobní údaje mezi těmito osobami mimo EHP za účely, které jsou v souladu s tímto Oznámením, a to včetně států, jejichž právní předpisy na ochranu osobních údajů nejsou srovnatelné s právními předpisy na ochranu osobních údajů v rámci EHP. Podrobnosti včetně zabezpečhttps://bstdating.de/ ení předávání dat jsou uvedeny v sekci Mezinárodní předávání dat.

Jaká mám práva? Ve vztahu k vašim osobním údajům vám právní předpisy na ochranu osobních údajů dávají důležitá práva a možnosti volby. Podrobnosti jsou uvedeny v sekci Vaše práva.

Jak mohu získat více informací? Se svými dotazy či připomínkami nás můžete kdykoliv kontaktovat.

Osobní údaje, které shromažďujeme

Osobní údaje, které nám poskytnete. Ty zahrnují osobní údaje, které nám případně poskytnete při:

 • registraci účtu na Webových stránkách, např. uživatelské jméno či heslo;
 • vyplňování formulářů nebo průzkumů či při využívání interaktivních vlastností našich Webových stránek, např. vaše jméno, poštovní adresa, e-mailová adresa, telefonní číslo nebo demografické informace (např. vaše pohlaví);
 • kontaktování nás za účelem nahlášení problému s našimi Webovými stránkami nebo při kontaktní zákaznické podpoře;
 • jiné interakci s námi prostřednictvím telefonu, e-mailu, při osobním styku nebo jinými prostředky.

Je důležité, aby osobní údaje, které o vás máme, byly přesné a aktuální. Informujte nás prosím, pokud se vaše osobní údaje během našeho vzájemného vztahu změní.

Automaticky shromažďované údaje. Při přístupu na naše webové stránky můžeme automaticky zaznamenávat informace o vás a vašem počítači nebo mobilním zařízení. Můžeme například zaznamenat název a verzi operačního systému počítače nebo mobilního zařízení, výrobce a model, typ prohlížeče, jazyk prohlížeče, rozlišení obrazovky, webové stránky, které jste navštívili před procházením našich Webových stránek, stránky, které jste si prohlíželi, kolik času jste strávili na jednotlivých stránkách, čas přístupu a informace o způsobu, jakým jste naše Webové stránky využili a kroky, které jste na nich učinili. Tyto informace o vás shromažďujeme pomocí souborů cookies. Podrobnosti jsou uvedeny v sekci Cookies a podobné technologie.

Cookies a podobné technologie

Co jsou soubory cookies?

Informace můžeme shromažďovat pomocí souborů cookies. Cookies jsou malé datové soubory uložené na pevném disku vašeho počítače nebo mobilního zařízení webovými stránkami. Můžeme používat krátkodobé soubory cookies (tzv. session cookies, které vyprší při zavření webového prohlížeče) i trvalé soubory cookies (ty zůstanou ve vašem počítači nebo v mobilním zařízení, dokud je neodstraníte), abychom vám na našich Webových stránkách mohli poskytnout více personalizovaný a interaktivní obsah.

Používáme dva druhy souborů cookies: (1) přímé soubory cookies, které jsme sami umístili do vašeho počítače nebo mobilního zařízení a které používáme k rozpoznání vašeho počítače nebo mobilního zařízení při opětovné návštěvě našich Webových stránek; a (2) soubory cookies třetích osob, které poskytují poskytovatelé služeb na našich Webových stránkách a které tito poskytovatelé služeb používají, aby rozpoznali váš počítač nebo mobilní zařízení při návštěvě jiných webových stránek.

Používané soubory cookies

Naše Webové stránky využívají následujících souborů cookies pro účely, které jsou uvedeny níže:

Typ souboru cookie  Účel
Základní cookies Tyto soubory cookies jsou nezbytné pro poskytování služeb dostupných prostřednictvím našich Webových stránek a využití některých jejich funkcí. Bez těchto souborů nemůžeme poskytovat služby, o které jste požádali s tím, že tyto soubory používáme pouze pro účely poskytování těchto služeb.
Funkční cookies Tyto soubory cookies umožňují našim Webovým stránkám si pamatovat volby, které při jejich používání učiníte. Účelem těchto souborů je poskytnout vám lepší personalizaci a zabránit tomu, abyste museli znovu zadávat své předvolby pokaždé, když navštívíte naše Webové stránky.
Analytické a výkonnostní cookies Tyto soubory cookies se používají ke shromažďování informací o provozu na našich Webových stránkách a o tom, jak je uživatelé používají. Shromážděné informace mohou zahrnovat údaje o počtu návštěvníků našich Webových stránkách, údaje o webových stránkách, ze kterých se dostali na naše Webové stránky, a naopak stránky, které navštívili z našich Webových stránek, v jakou denní dobu navštívili naše Webové stránky, zda již navštívili naše webové stránky dříve a další podobné informace. Tyto informace využíváme k efektivnějšímu provozu našich Webových stránek, ke shromažďování demografických informací, ke sledování úrovně aktivity na našich Webových stránkách a k jejich vylepšování.

Za tímto účelem používáme službu Google Analytics. Služba Google Analytics používá své vlastní soubory cookies. Další informace o souborech cookies a o ochraně osobních údajů u služby Google Analytics naleznete zde. Pokud nechcete služby Google Analytics v souvislosti s využíváním našich Webových stránek využít, stáhněte si a instalujte plugin pro prohlížeče, které jsou k dispozici zde.

Cílené a reklamní soubory cookies Tyto soubory cookies sledují vaše zvyklosti při prohlížení. To nám umožňuje cílit reklamu, která vás bude pravděpodobně zajímat. Tyto soubory cookies používají informace o historii prohlížení a sdružují vás s dalšími uživateli, kteří mají podobné zájmy. Na základě těchto informací mohou inzerenti umístit soubory cookies, aby jim umožnily zobrazovat reklamu, která bude podle našeho názoru relevantní pro vaše zájmy, když navštěvujete webové stránky třetích osob.
Některé soubory cookies, které si pamatují vaše zvyklosti při prohlížení, a cílenou reklamu můžete zakázat na těchto stránkách. Pozor, reklama se bude zobrazovat, i když se rozhodnete odstranit cílené nebo reklamní soubory cookies, nebude jen cílená na vás. Dokonce i když se rozhodnete odstranit soubory cookies společností uvedených v seznamu na výše odkazovaných stránkách, ne všechny společnosti, které poskytují online behaviorální reklamu, jsou v tomto seznamu uvedeny, a proto můžete i nadále dostávat některé cookies a reklamu „na míru“ od společností, které v seznamu nejsou uvedeny.

Zakázání souborů cookies

Soubory cookies můžete odstranit nebo odmítnout v nastavení prohlížeče. Pokud tak chcete učinit, postupujte podle pokynů v prohlížeči (pokyny se obvykle nacházejí v nástroji „nastavení“, „nápověda“ nebo „upravit“). Mnoho prohlížečů je nastaveno na příjem souborů cookies, dokud nastavení nezměníte.

Další informace o souborech cookies, včetně toho, jak zjistit, jaké cookies byly nastaveny ve vašem počítači nebo mobilním zařízení, a jak tyto soubory spravovat a odstranit, naleznete na adrese www.allaboutcookies.org.

Pokud neakceptujete naše soubory cookie, může při používání našich Webových stránek dojít k obtížím. Například nebudeme pravděpodobně schopni rozpoznat váš počítač či mobilní zařízení a vy se při každé návštěvě našich Webových stránek budete muset znovu přihlásit.

Pixelové značky

Na našich Webových stránkách můžeme rovněž používat tzv. pixelové značky (známé též jako „web beacons“ či „clear GIF“) a sledovat tak aktivitu uživatelů. Na rozdíl od souborů cookies, které webové stránky ukládají přímo na pevný disk vašeho počítače nebo mobilního zařízení, jsou pixelové značky neviditelnou součástí webových stránek. Pixelové značky měří úspěšnost našich marketingových kampaní a sestavují statistiky o používání Webových stránek. Účelem je snaha lépe a efektivněji spravovat obsah.

Signál „Do Not Track“

Některé internetové prohlížeče mohou být nakonfigurovány tak, aby odesílaly signály „Do not Track“ online službám, které navštěvujete. Na tyto signály v současné době nereagujeme. Chcete-li se dozvědět více o funkci „Do not Track,“ navštivte laskavě tyto webové stránky: http://www.allaboutdnt.com.

Užití vašich osobních údajů

Provozování Webových stránek

Vaše osobní údaje užíváme k následujícím účelům:

 • provoz, údržba a zabezpečení Webových stránek;
 • zjišťování, jak jsou Webové stránky užívány, jejich vylepšování a zlepšování dalších našich produktů a služeb;
 • pokud si na Webových stránkách zřídíte registrací účet, pak správa a komunikace s vámi ohledně vašeho účtu, včetně zasílání oznámení o Službách, technických oznámení, aktualizací, bezpečnostních varování, podpory a administrativních zpráv;
 • lepšímu porozumění vašim potřebám a zájmům, personalizace obsahu ve vztahu k vašim činnostem na Webových stránkách;
 • správa propagačních činností na Webových stránkách; a
 • reakce na vaše žádosti, dotazy a odpovědi.

Zasílání marketingových sdělení
Pokud od nás požadujete informace, zřizujete si registrací účet na Webových stránkách nebo se účastníte našich průzkumů, propagačních či jiných akcí, je možné, že vám budeme zasílat (my nebo člen koncernu) marketingová sdělení, pokud to zákon povoluje. Z jejich odběru se však budete moci odhlásit.

Anonymizace údajů
Můžeme shromažďovat anonymní údaje, včetně agregovaných nebo anonymních údajů odvozených z osobních údajů našich uživatelů. Anonymizaci provádíme odstraněním informací, které tvoří údaje identifikovatelné vzhledem k vaší osobě. Anonymizované údaje pak využíváme k zákonným obchodním účelům.

Zabezpečení, soulad s předpisy, prevence podvodů a bezpečnost
Vaše osobní údaje užíváme v případech, kdy to považujeme za nezbytné nebo vhodné pro (a) realizaci bezpečnostních opatření určených k ochraně Webových stránek a vašich osobních údajů; (b) prosazování smluvních podmínek, kterými se řídí příslušná Služba; (c) ochranu svých práv, soukromí, bezpečnosti nebo majetku a/nebo pro ochranu práv, soukromí, bezpečnosti nebo majetku vašeho či dalších osob; a (d) ochranu, šetření a odvracení podvodné, závadné, neoprávněné, neetické nebo nezákonné činnosti.

Poskytování vyžádané služby
Pokud se účastníte propagace na Webových stránkách nebo požadujete službu jejich prostřednictvím, můžeme vás požádat o osobní údaje, které potřebujeme k usnadnění vaší účasti na dané propagaci nebo při poskytování požadované služby.
Soulad s právními předpisy
Vaše osobní údaje užíváme v případech, kdy to považujeme za nezbytné nebo vhodné pro zajištění souladu s příslušnými právními předpisy, u oprávněných žádostí a při právních jednáních jako např. při reakcích na předvolání nebo výzvy orgánů veřejné moci.

Užití s vaším souhlasem
Pokud je ze zákona vyžadován souhlas subjektu údajů, požádáme o něj, například při používání určitých souborů cookies nebo podobných technologií nebo pokud vám budeme chtít posílat marketingová sdělení. Požádáme-li o souhlas s užitím vašich osobních údajů, máte právo jej kdykoli odvolat způsobem, který jsme vám sdělili v okamžiku, kdy jsme o souhlas žádali, nebo tak, že se s námi spojíte.

Sdílení s třetími osobami
V omezených případech, které jsou uvedeny níže, vaše osobní údaje sdílíme s třetími osobami.

Informace o právním titulu pro výše uvedené účely jsou uvedeny níže v sekci Právní informace.

Sdílení osobních údajů

Propojené osoby
Vaše osobní údaje můžeme poskytnout našim dceřiným a přidruženým společnostem, a to za účelem, který je v souladu s tímto Oznámením.

Poskytovatelé služeb
Realizaci určitých úkonů v oblasti zpracování vašich osobních údajů podle tohoto oznámení (např. hosting, uložení dat, analýzy a testování webových stránek, poskytování e-mailů a správy databází), můžeme zadat externím dodavatelům (fyzickým i právnickým osobám).

Soulad s právními předpisy a vymáhání práva; ochrana a bezpečnost
Vaše osobní údaje jsme oprávněni sdělit orgánům státní správy a orgánům činným v trestním řízení, případně i soukromým osobám, pokud je to v souladu s právními předpisy, a údaje užívat v rozsahu, který považujeme za nezbytný nebo vhodný (viz výše), za účelem zajištění souladu s právními předpisy, bezpečnosti, souladu s předpisy, prevence podvodů a bezpečnosti.

Obchodní převody
V souvislosti s obchodními transakcemi (nebo potenciálními obchodními transakcemi), jako jsou fúze, konsolidace, akvizice, reorganizace nebo prodej majetku, nebo v případě úpadku můžeme prodat, převést nebo jinak zcizit veškeré své obchodní aktivity nebo majetek či jejich část, a to včetně vašich osobních údajů.

Stránky třetích osob

Naše Webové stránky mohou obsahovat odkazy na webové stránky, aplikace či jiné funkcionality třetích osob. Toto Oznámení se nevztahuje na praktiky těchto třetích osob v oblasti ochrany osobních údajů. Tyto třetí osoby mají své vlastní zásady ochrany osobních údajů a my tak nepřijímáme žádnou odpovědnost za jejich webové stránky, aplikace či jiné funkcionality ani zásady ochrany osobních údajů. Před tím, než takovým osobám poskytnete jakékoliv své údaje, prostudujte si laskavě jejich zásady ochrany osobních údajů.

Mezinárodní předávání osobních údajů

Pokud předáváme osobní údaje do státu, který není schválen Evropskou komisí jako stát s ochranou osobních údajů na úrovni srovnatelné s EHP, předáme je na základě záruk, které nám umožňují provést předání v souladu s předpisy EHP na ochranu osobních údajů, jako například konkrétní smlouvy schválené Evropskou komisí jako smlouvy poskytující přiměřenou ochranu osobních údajů. Podrobné informace naleznete na internetové stránce Evropské komise pro vzorové smlouvy o předávání osobních údajů do třetích států.

Pro další informace o konkrétním způsobu užití při předávání vašich osobních údajů mimo EHP se s námi laskavě spojte.

Zabezpečení

Ačkoli jsme přijali řadu technických a organizačních opatření k ochraně vašich osobních údajů, žádná bezpečnostní opatření nemohou zajistit úplnou bezpečnost a my tak nemůžeme zaručit bezpečnost Webových stránek nebo vašich osobních údajů. Pokud máte důvod se domnívat, že Webové stránky nebo osobní údaje, které jste nám poskytli, nejsou bezpečné, okamžitě nás prosím kontaktujte.

Uchovávání údajů
Vaše osobní údaje uchováme pouze po dobu nezbytnou k realizaci účelů, pro něž jsme je shromáždili, a to i za účelem splnění jakýchkoli zákonných, účetních nebo informačních povinností.

Při stanovení doby uchovávání vašich osobních údajů přihlížíme k jejich množství, povaze a citlivosti, k potenciálnímu riziku poškození jejich neoprávněným užitím nebo zveřejněním, k účelům, pro které je zpracováváme, a k tomu, zda určených cílů nemůžeme dosáhnout jinými způsoby. Rovněž přihlížíme k příslušným zákonným podmínkám.

Oznámení o věkové hranici

Naše Webové stránky nejsou určeny dětem mladším 16 let. Pokud rodič nebo opatrovník zjistí, že nám jeho dítě poskytlo informace bez jeho souhlasu, měl by nás kontaktovat. Předmětné informace odstraníme, jakmile to bude přiměřeně realizovatelné.

Citlivé osobní údaje

Žádáme vás, abyste nám prostřednictvím Webových stránek ani jinak neposílali žádné citlivé osobní údaje (např. číslo sociálního zabezpečení, informace týkající se rasového nebo etnického původu, politických názorů, náboženství nebo jiného přesvědčení, zdraví, biometrické informace, informace o genetických vlastnostech, o členství v odborových organizacích, atp.).

Pokud nám při používání Webových stránek zašlete nebo poskytnete jakékoli citlivé osobní údaje, musíte nám udělit souhlas s jejich zpracováním v souladu s tímto upozorněním. Pokud nesouhlasíte se zpracováním a užitím citlivých osobních údajů, nesmíte takové citlivé osobní údaje na naše Webové stránky zadat.

Vaše práva

Evropská právní úprava na ochranu osobních údajů vám ve vztahu k vašim osobním údajům poskytuje řadu práv. Můžete nás požádat, abychom v souvislosti s vašimi osobními údaji, které máme k dispozici, provedli následující úkony:

 • Odhlášení. Ukončíme zasílání přímých marketingových sdělení. Můžete i nadále přijímat administrativní a jiné neobchodní e-maily.
 • Přístup. Poskytneme vám informace o užívání vašich osobních údajů a poskytneme vám přístup k nim.
 • Oprava. Aktualizujeme nebo opravíme nesprávnosti ve vašich osobních údajích.
 • Smazání. Smažeme vaše osobní údaje.
 • Předávání. Předáme strojově čitelnou kopii vašich osobních údajů vám nebo třetí osobě, kterou určíte.
 • Omezení. Omezíme zpracování vašich osobních údajů.
 • Námitky. Můžete vznést námitky vůči našim oprávněným zájmům, které slouží jako právní titul pro užívání vašich osobních údajů, jak je uvedeno v sekci Právní informace.

Své žádosti podávejte laskavě na kontakty uvedené v sekci Kontakty. Můžeme od vás požadovat konkrétní informace, které nám pomohou ověřit vaši totožnost a zpracovat vaši žádost. Příslušné právní předpisy nám mohou umožnit, abychom žádost zamítli. Pokud ji odmítneme, sdělíme vám důvod, pokud tomu nebudou bránit zákonná omezení. Pokud byste chtěli podat stížnost ohledně užití vašich osobních údajů nebo ohledně odpovědi na vaši žádost týkající se vašich osobních údajů, můžete nás kontaktovat nebo stížnost zaslat vašemu příslušnému národnímu úřadu na ochranu osobních údajů. Váš úřadu na ochranu osobních údajů naleznete zde.

Změny oznámení

Vyhrazujeme si právo toto Oznámení kdykoli změnit. Pokud dojde k podstatným změnám v tomto Oznámení, budeme vás o tom informovat e-mailem (máte-li účet propojený s vaší e-mailovou adresou) nebo jiným způsobem prostřednictvím Webových stránek, u něhož je dle našeho přiměřeného názoru pravděpodobné, že vás zpráva zastihne (to může zahrnovat i zveřejnění nové zprávy nebo oznámením na Webových stránkách).

Jakékoli změny tohoto Oznámení budou platné po zveřejnění upraveného Oznámení (případně jak bude jinak uvedeno v okamžiku zveřejnění).

Kontakty

Můžete nás kontaktovat na základě kontaktních údajů příslušného správce údajů uvedených v tabulce níže. Pro účely právní úpravy ochrany osobních údajů je správcem vašich osobních údajů použitých v souvislosti s níže uvedenými Webovými stránkami společnost ze skupiny Aramark, která je níže uvedena jako správce Webových stránek.

Při kontaktu s námi nám laskavě sdělte, kterých webových stránek uvedených v tabulce níže se váš dotaz nebo připomínka týká.

 Webové stránky  Správce  Kontaktní údaje
northerneurope.aramark.com
and www.aramark.co.uk
ARAMARK Limited, společnost č.  983951 založená v Anglii a Walesu  250 Fowler Avenue, IQ Business Park, Farnborough, Hampshire, GU14 7JP, Spojené království
communications@aramark.ie
 www.aramark.ie Campbell Catering Ltd. Newenham House
Northern Cross
Malahide Road
Dublin 17 D17 AY61
+353 1 816 0700
communications@aramark.ie
 www.aramark.de Aramark Holdings GmbH & Co. KG, Aramark GmbH, Aramark Restoration GmbH a Aramark Management GmbH  Aramark Holdings GmbH & Co. KG
Julia Bachmann-Kruse
Data Protection Officer
Martin-Behaim-Straße 6
63263 Neu-Isenburg
Telephone +49 6102 754 9183
datenschutzbeauftragter@Aramark.de
 www.aramark.be  Chaussée de Wavre 1110
1160 Brussels Belgium
+32 2 663-4940
 www.aramark.cz ARAMARK, s.r.o., IČO 45794707, zapsaná v OR vedeném Městským soudem v Praze, oddíl C, vložka 11351 Se sídlem Pekařská 628/14, Jinonice,

155 00 Praha 5

 www.aramark.es ARAMARK SERVICIOS DE CATERING, S.L.
N.I.F. nº B-6O359726
Inscrita en el Registro Mercantil de Barcelona, al tomo 38.380, folio 178, hoja nº. B-99.598, inscripción 101ª
 Calle Aribau nº 200, planta 5ª 08036 Barcelona (España)
info@aramark.es

Právní informace

Jsme povinni vás informovat o právních titulech zpracování vašich osobních údajů, které jsou popsány v následující tabulce. Máte-li ohledně právního titulu, na jehož základě zpracováváme vaše osobní údaje, jakýkoliv dotaz, laskavě nás kontaktujte.

Účel zpracování (pro podrobnosti klikněte na odkaz) Právní titul
Provozování Webových stránek

Komunikace s vámi

Anonymizace údajů

Soulad s právními předpisy, předcházení podvodům a bezpečnost

Vaše údaje užíváme k realizaci našich oprávněných zájmů. Kliknutím na „účel zpracování“ v levém sloupci se dostanete na popis činností, které představují naše oprávněné zájmy. Před zpracováním vašich osobních údajů pro naše oprávněné zájmy pečlivě zvažujeme jakýkoli možný dopad naší činností na vás a vaše práva a snažíme se jej vyvážit. Vaše osobní údaje nevyužíváme k činnostem, kde naše zájmy nepřevýší dopad na vás (pokud nemáte váš souhlas či pokud právní předpisy nestanoví nebo nepovolí jinak).
Poskytování požadované služby Zpracování je nezbytné k poskytnutí požadované služby nebo k podniknutí kroků, které požadujete před tím, než si vyžádáte službu nebo uzavřete příslušnou smlouvu. Pokud nebudeme moci zpracovávat vaše osobní údaje, je možné, že vám nebudeme schopni požadovanou službu poskytnout.
Soulad s právními předpisy Zpracování je nutné, abychom splnili své zákonné povinnosti.
Zpracování s vaším souhlasem Zpracování se provádí na základě vašeho souhlasu. Svůj souhlas můžete odvolat kdykoliv stejným způsobem jako při žádosti o něj případně nás můžete kontaktovat.

 

He or she just starts over in

It’s fairly

You simply have to learn which of those essays aid tools you need for school essays and you’ll find there are lots https://www.affordable-papers.net/ of.

easy to get carried away in a massive amount of thoughts and consequently, a mish-mash of all unique styles.

the start .